We obtain the 4th position in two of the MICCAI 2017 conference challenges

The 14th of september, VICOROB presented two convolutional neural network methods to the iSeg and White Matter Hyperintensities challenges from the MICCAI 2017 conference.

The first challenge was aimed at segmenting brain tissues from infant brain MRI, while the second one was aimed at segmenting vascular white matter hyperintensities of adult brain MRI. The first approach was presented orally by Jose Bernal and the second one was presented orally and as a poster by Mariano Cabezas. Both approaches ranked 4th among twenty teams.

 

 

El dia 14 de setembre, el grup VICOROB va presentar dos dels seus mètodes a les competicions iSeg i White Matter Hyperintensities de la conferència MICCAI 2017.

La primera competició consistia en segmentar els teixits en imatges de ressonància magnètica del cervell d’infants, mentre que la segona consistia en segmentar lesions vasculars de matèria blanca utilitzant ressonàncies magnètiques d’adults. El primer mètode va ser presentat oralment per en Jose Bernal, mentre que el segon va ser presentat oralment i en forma de pòster per en Mariano Cabezas. Ambdós mètodes, basats en xarxes neuronals de convolucions van obtenir la quarta posició d’entre una vintena d’equips.