BiomarkEM.cat

BiomarkEM.cat: NOVES TECNOLOGIES APLICABLES A LA PRÀCTICA CLÍNICA PER L'OBTENCIÓ DE BIOMARCADORS D'ATRÒFIA
I DE LESIONS EN IMATGES DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DE PACIENTS AMB ESCLEROSI MÚLTIPLE

Acrònim: BiomarkEM.cat
Finançament: 399.969 €
Data inici: 01/01/2015
Data fi: 31/12/2017
Investigador principal: Dr. Xavier Lladó
Organisme Finançador: La Marató de TV3

RESUM

Estudis recents han demostrat que mesures obtingudes a través de les imatges de ressonància magnètica (RM) poden ser útils per a predir l’evolució clínica de l’esclerosi múltiple (EM), tant en termes d’història clínica com en termes de resposta als tractaments. Aquestes mesures inclouen la presència de noves lesions així com la pèrdua de volum cerebral en estudis longitudinals de RM. Tot i això, per tal de transferir aquests estudis d’investigació a la pràctica clínica diària es requereix de tecnologies i eines informàtiques no disponibles en l’actualitat, capaces de proporcionar mesures precises i robustes de l’atròfia i de l’evolució de les lesions d’EM en el dia a dia clínic i de forma eficient i reproduïble.

 

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar, validar i implementar a la pràctica clínica eines robustes i totalment automatitzades per mesurar les noves lesions i els canvis en el volum cerebral en pacients amb EM.

 

El projecte, coordinat des de la Universitat de Girona i amb la participació d’IdiBGi i l’Hospital de la Vall d’Hebron, el portaran a terme un equip multidisciplinari de neuròlegs, radiòlegs i enginyers informàtics, amb una sòlida experiència en el camp d’investigació, consistirà en els següents blocs: recopilació de dades, desenvolupament d’eines per a l’obtenció automatitzada de biomarcadors de RM d’atròfia i de lesions d’EM, i validació clínica de les eines.

 

Els resultats esperat del projecte és generar un conjunt d’eines informàtiques automatitzades i universals, provades en tres màquines de RM diferents (Siemens, Philips i General Electric), incloent també imatges de 1.5T i 3T, per integrar en la pràctica clínica amb l’objectiu de millorar l’avaluació de l’evolució de la malaltia. Aquestes eines estaran disponibles per ser aplicades també a altres malalties neurodegeneratives.

COL·LABORADORS

lamarato

CATEGORY Current, Medical Image Analysis